Menu
Categorieën
Kort verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2020
december 3, 2020 Login Leden

Kort verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2020

Met inachtneming van de nodige corona-maatregelen is op vrijdag 27 j.l. de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Van tevoren waren de leden benaderd zodat wij een goed beeld hadden van het aantal leden dat aanwezig zou zijn. Omdat het totaal van de aanwezigen inclusief bestuur net onder de 30 zou komen is besloten de ALV te houden in de recreatieruimte van het Sibeliusplein te Schiedam.

Eén van de belangrijke agendapunten was de bestuursverkiezing.
Fons van Oorschot, Jan van Dalen en Rob van Driel hadden reeds aangegeven dat zij zich niet herkiesbaar zouden stellen voor hun huidige functies.

Rob van Driel had zich wel kandidaat gesteld voor de functie van secretaris terwijl Fred Zuidema zich kandidaat had gesteld voor de functie van werkcommissaris en Hans van Dijk voor de functie van voorzitter.

De ALV heeft deze drie kandidaten dan ook gekozen voor deze functie.

Fons van Oorschot en Jan van Dalen zijn tijdens deze ALV bedankt voor hun bewezen diensten.

Verder zijn deze avond de jaarcijfers en de begroting voor het volgende jaar goedgekeurd en gaven een aantal leden zich op voor de werkgroep: “onderhoud clubhuis”.
Zij gaan i.s.m. één of meerdere bestuursleden de onderhoud van het clubhuis bekijken.

Wij hopen een volgende ALV weer in het clubgebouw te kunnen organiseren en zullen jullie via de website op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

Het bestuur

Reacties zijn niet toegestaan
*