Disclaimer

WSV De Nieuwe Waterweg publiceert alle artikelen, afbeeldingen en audiobestanden in beginsel onder de Creative Commons License, hieronder wordt verstaan dat zowel de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden alleen ná kennisgeving en akkoord van de redactie & secretariaat kunnen worden overgenomen.

Door materiaal in te sturen ter publicatie onderschrijft u daarmee de bovenstaande visie en verleent u WSV De Nieuwe Waterweg gebruiksrechten zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is, anders dan het vermelden van de juiste bron.

De op WSV De Nieuwe Waterweg geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie of de mening van de redactie, het bestuur en/of haar leden.

Gebruik van deze website
De artikelen, afbeeldingen, audiobestanden, software en overige informatie op
WSV De Nieuwe Waterweg is bedoeld als algemene informatiebron voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies de inhoud van de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden volgt dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen rekening & risico. WSV De Nieuwe Waterweg kan daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

WSV De Nieuwe Waterweg betracht zorgvuldigheid in acht te nemen bij het verzamelen van gegevens, gebruikmaken van haar bronnen, samenstellen en onderhouden van haar website. Desondanks kunnen we niet 100% instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De websites worden beheert en onderhouden vanuit Nederland. We kunnen niet garanderen dat de website zonder fouten dan wel ononderbroken functioneert. Iedere vorm van gebruik dat (mede)bezoekers stoort, het (in)directe functioneren van de websites in gevaar brengt of dat de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden en de onderliggende software schaadt is NIET toegestaan.

Wie host de videobestanden op de site van WSV De Nieuwe Waterweg?
Geen van de video inhoud worden gehost op deze site. Alle video bestanden zijn ingebed van andere sites zoals GoogleVideo, YouTube, MegaVideo, Youku enz. Daarom, heeft platform
WSV De Nieuwe Waterweg geen controle over de auteursrechtelijke kwesties van de streaming media.

Alle kwesties met betrekking tot schendingen van het auteursrecht moeten gericht zijn naar de sites waar het materiaal gehost is.

De eigenaar van deze site kan niet weten of videobestanden e.d. wel of niet beschikbaar zijn gesteld voor het publieke domein. Bestanden die zijn geüpload naar bv YouTube door derden en het auteursrecht schenden zullen wij naar vermelding direct verwijderen. De auteursrechthebbende moet in het geval van een vermeend juridisch conflict contact opnemen met de bron van het desbetreffende bestand.

Informatie producten en diensten van derden
Het kan voorkomen dat op de websites verwezen wordt naar producten, diensten en informatie welke aangeboden wordt door derden. Wij willen onze bezoekers erop wijzen dat deze derden niet door ons zijn beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Gebruik maken van deze diensten, producten of informatie zien wij als een overeenkomst tussen de bezoeker en de derde en valt buiten het bereik van onze aansprakelijkheid. Zonder verificatie of nader advies gebruik maken van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u voor eigen rekening en risico.

Online communicatie
Reguliere email berichten kunt u richten aan de redactie of secretariaat van
WSV De Nieuwe Waterweg.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
WSV De Nieuwe Waterweg aanvaard géén aansprakelijkheid met betrekking tot de volgende zaken:

(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze websites, (2) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan WSV De Nieuwe Waterweg wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste WSV De Nieuwe Waterweg.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde en uitgezonden informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde en uitgezonden informatie ontstaan.

Wijzigingen
WSV De Nieuwe Waterweg behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer en privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy statement
WSV De Nieuwe Waterweg verzamelt niet specifiek gegevens van haar bezoekers. Wat wij tegenkomen in onze statistieken zijn de volgende gegevens:

  • Welk besturingssysteem u gebruikt, denk aan MS Windows, Apple of Linux.
  • Met welke browser u ons bezoekt, denk aan Internet Explorer, Chroom, Opera, Safari of Firefox.
  • In welke schermresolutie u WSV De Nieuwe Waterweg weergegeven krijgt, 1200×1600, 1280×1024 of 1024×768.
  • Ook zien wij de ip adressen maar niet wie (de persoon of adres).

Wij stellen onze statistiek gegevens NIET beschikbaar aan derden of aan commerciële partijen.

Adverteren
Adverteren op
WSV De Nieuwe Waterweg geschied alleen na overleg of op onze uitnodiging. We willen hiermee voorkomen dat we benaderd worden door bedrijven wiens producten niet passen bij de inhoud van de site.